Låneregler och avgifter

Det kostar inget att låna men för att kunna låna av bibliotekets medier behövs ett lånekort som du får gratis.

Lånekort

Lånekortet är en personlig värdehandling och borttappat kort ska anmälas till biblioteket så att det kan spärras. Var och en är ansvarig för vad som lånas på kortet. Målsman är ansvarig för barnens lån. När du får kortet förbinder du dig att följa bibliotekets regler. Om man tappar bort eller förstör sitt kort kostar det en slant att ersätta, se nedan.

Lånetiden varierar beroende på medietyp (tidskrift, film etc.) men är för böcker vanligtvis fyra veckor. Lånetiden framgår av det kvitto man får vid lånetillfället. Är inte boken reserverad av någon annan går den att låna om. Det går bra att ringa biblioteket och låna om, eller låna om själv på internet genom att logga in med numret som står på ditt lånekort.


Om lånade medier inte lämnas tillbaka i tid, måste du betala en övertidsavgift, se nedan.


Förkomna eller förstörda medier ersätts av låntagaren enligt en fastställd lista, se nedan.

Lånetid

Normallånetid: 4 veckor.
Ny skönlitteratur samt böcker som det är kö på: 2 veckor.
Tidskrifter: 1 vecka
Film: 1 vecka. 

Avgifter

Nya avgifter gäller fr o m 2011-07-01.

Övertidsavgifter

Vuxenlitteratur: 5:- per bok och vecka. Max 100:- per återlämningstillfälle.
Barn- och ungdomsböcker: ingen övertidsavgift.
DVD-film: 10 kr/dag.


Vi skickar ut kravbrev på försenade böcker. Om boken inte är återlämnad efter andra kravbrevet kommer en faktura på bokens återanskaffningsvärde (se nedan) och till dess skulden är reglerad blir man avstängd från att låna. 

Reservationer och lån från andra bibliotek

Reservation: 10 kr/bok

Fjärrlån: 30 kr/bok

Borttappade eller förstörda bibliotekslån

När faktura har skickats till låntagaren ska fakturan betalas även om boken eller media återlämnas under processen. Låntagaren kan då välja att behålla boken.

Kostnaden för bok eller media är återanskaffningsvärdet eller lägst 300 kr för facklitteratur, 250 kr för skönlitteratur, 150 kr för barn- och ungdomslitteratur, 200 kr för CD-böcker vuxen, 100 kr för CD-böcker barn och ungdom samt 700 kr för DVD-film.

Låntagaren spärras för framtida lån till dess att skulden är betald

 

Lånekort

Lånekort är gratis men om du tappar bort ditt kort kostar det 10 kr för barn och 20 kr för vuxna att få ett nytt.

Kopiering, pris per sida

Svart/vit A4: 3 kr

Svart/vit A3: 6 kr

Färgkopia A4: 20 kr

Färgkopia A3: 35 kr

Kontakt

Stadsbiblioteket 0503-35010Kontakt