IT och databaser

Presentation av datorer, internet och andra IT resurser som finns att tillgå på Hjo stadsbibliotek.

Tillgång till Internet gratis

Det finns två datorer som är bokningsbara 1 timme per dag och en korttidsdator (10 min) för e-post och korta sökningar. 

Egen dator kan kopplas upp  mot vårt trådlösa nätverk. Gratis kod för 1, 4 eller 8 timmar hämtas i lånedisken.

Databaser

finns tillgängliga av många olika slag. Vår katalog hittar du under rubriken Biblioteket uppe till vänster, och du kan också söka böcker i katalogen Libris.  Här finns i princip allt tryckt material i Sverige förtecknat.

Lösenordsskyddade databaser

Andra databaser är sådana som vi prenumererar på och som oftast bara är åtkomliga via lösenord från våra datorer.

Undantagen är EBSCO  (över 1000 tidskrifter i fulltext) och Novelist (skönlitteratur, recensioner, författarporträtt m.m.) och GlobalGrant (fonder och stipendier) - här kan du logga in med hjälp av ditt lånekortsnummer.

Några andra baser tillgängliga på biblioteket är: Mediearkivet (tidnings/tidskriftartiklar - bl.a. Hjo Tidning), ALEX (författarlexikon), Arkiv Digital och Dödboken (släktforskning)  samt Global Grant (stipendier & fonder).

Stöd vid informationssökning

Vi hjälper förstås gärna till med litteratur- och informationssökning i vår litteratur eller bland externa databaser. Kontakta personal vid lånedisken.

Kontakt

Stadsbiblioteket 0503-35010Kontakt

Länkar