Snöröjning i Hjo stadSnöröjning i Hjo stad

Vinterväghållning

Från mitten av november till slutet av mars finns personal i beredskapstjänstgöring för snöröjning och halkbekämpning.

Snöröjning

Hjo kommun börjar snöröja när det snöat 5 cm. Först plogas:

  • Gång- och cykelvägar samt rekommenderade skolvägar
  • Gator, parkeringsplatser och busstationer i Hjo centrum
  • Genomfartsvägar och bussgator


Därefter plogas skolor och daghem, mindre gator och villagator. Målsättningen är att snöröjningen ska vara klar inom 8 timmar efter att det har slutat snöa.
Vid ett snödjup över 10 cm börjar snöröjningen av bostadsgator, röjningen sker endast på vardagar

Sandning

Halkbekämpning sker med prioritering av gång- och cykelvägar, genomfartsleder samt torg, gångbanor och i centrum.
Sandning startar när snön är röjd. Vi använder sand med en liten mängd salt för att den inte ska frysa. Vårt mål är att sandningen senast ska vara klar dagen efter att snöfallet började.
Privatpersoner kan hämta sand till halkbekämpning gratis på kommunens förråd på Nolängsgatan 15.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att skotta undan snövallen framför din egen infart och för att hålla området vid din brevlåda och ditt sopkärl fria från snö.

  • Det ska vara skottat och sandat vid brevlådan och fram till sopkärl så att post- och renhållningspersonal kan utföra sitt arbete.
  • Du ska inte forsla ut snö från din egen tomt på gatan.
  • Undvik att parkera bilen på gatan när det är risk för snö så kan snön röjas undan på ett snabbt och effektivt sätt.

Kontakt

Gata- parkchefAnders Westermark 0503-350 00 vxKontakt

Länkar