Trafiksäkerhetsarbete

Presentation av Hjo kommuns arbete med trafiksäkerhet.

Hjo kommun satsar varje år pengar på att förbättra trafiksäkerheten genom utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet, samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Kontakt

Chef Samhällsbyggnad 0503-350 00 vxKontakt