Välkommen till Stora Torget i Hjo

Träffas och trivs på Stora Torget. Det nya Stora Torget ska efterhand få större betydelse som mötesplats och handelsplats. Det finns idag gott om sittplatser. Har Du provat varma bänken? Lyssnat på vatten i fontänen? Suttit på Kompassrosen och kollat vilka som går förbi?

I en liten stad är gångfartsområde en perfekt kombination av begränsning och tillgänglighet. I en modern stad prioriteras gående framför bilister.

Gångfartsområde är en gata eller ett torg på de gåendes villkor. Biltrafik är tillåten på vissa villkor. Alla trafikslag är välkomna, men fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart (= 7 km/tim).

Fordon får inte parkeras på annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser - i Hjo vita vinklar och väl synlig skylt.

Attitydförändring är viktigt

Det är mycket viktigt att attityden till vilka hastigheter som är acceptabla i centrum av Hjo förändras. Alla - bilister, cyklister och gående - ska visa varandra respekt, hålla ögonkontakt och därmed undvika incidenter.

Och, det kan inte sägas för ofta, fordonsförare har väjningsplikt mot gående!

Får man köra hur som helst över torget?

Ja, i princip. Men vissa självklara stråk finns som är lämpliga att hålla sig till. Som bilist, ta det lugnt, håll nere hastigheten till "gångfart"  så är det inga problem att samsas på torget. Ha ögonkontakt med alla så flyter allt lugnt och sansat.

Från norr till söder, och vice versa

Ringvägen är det stråk man i första hand ska använda sig av när man förflyttar sig mellan norra och södra delen av Hjo stad. Samtidigt är det fortfarande enkelt att med bil ta sig till Stora Torget för att handla, ta ut pengar eller utföra andra ärenden. Idag finns fler p-platser på och runt torget än före ombyggnaden. Välj p-plats beroende på vad Du ska göra! Kort besök = p-plats 15 min, längre besök = p-plats 2 timmar. Kolla kartan ovan.

Cykla!

Cykla mer! Cykeln är ett väldigt bra, hälsosamt och miljövänligt alternativ när man rör sig inne i Hjo. Kommunen uppmuntrar cykling före biltransporter. Därför har vi satt upp flera cykelställ på torget.