Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Kommunen beviljar parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt trafikförordningen (1998:1276).
Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon eller till passagerare om särskilda skäl finns. Bedömning av rörelsehinder grundar sig på förmågan att gå. Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren själv.
 
Utfärdat parkeringstillstånd gäller i hela landet och i samtliga EU-länder.
 
Ansökan prövas alltid av den kommun där man är folkbokförd. Till ansökan ska bifogas läkarintyg, fotografi samt namnteckning.
 
Kontakta Stadshusets kontaktcenter om du ska göra en ansökan, kontaktuppgifter hittar du till höger.

Kontakt

Hjo kommun Växel 0503-350 00Tfn tid

Mån-fre 07.30-16.30

KontaktKontaktlistaFax 0503-352 50Besöksadress

Stadshuset, Torggatan 2

Hitta hitPostadress

Stadshuset, 544 81 Hjo