Hjo kommun inför parkeringsförbudzon i centrala Hjo

Övervakningen av Parkeringsförbudzonen kommer att starta måndagen den 27 januari 2014.

För att underlätta parkeringsövervakningen, gatuunderhållet samt tydliggöra för besökare var parkering är tillåten, inför Hjo kommun en parkeringsförbudzon i centrala Hjo.

Området begränsas av Repslagaregatan, Linnegatan, Ringvägen och Änggatan (se karta till höger). Inom det här området gäller parkeringsförbud på båda sidor av vägen om inte annan reglering är angiven med vägmärke.

 När du kör in i zonen ser du det här vägmärket

 

Parkeringsförbudet gäller ända tills du passerar det här slutmärket

 

Inom zonen är det markerat var du får parkera med detta vägmärke.
Om inte annat anges på tilläggstavla är parkering tillåten i 24 timmar