Parkeringsanmärkning (P-bot)

Har du fått en parkeringsanmärkning skall du vända dig till den polismyndighet som finns angiven på anmärkningen.

Om du parkerar fel kan du få betala en felparkeringsavgift. Den som övervakar fäster en parkeringsanmärkning på fordonet eller lämnar den till föraren. Det är fordonsägaren som ansvarar för att avgiften betalas.
Tänk på att du är skyldig att betala felparkeringsavgiften även om du anser att den är felaktig.
Har du fått en parkeringsanmärkning som du anser felaktig kan du begära rättelse. Du kan ansöka om rättelse endast när parkeringsanmärkningen innehåller uppenbara fel, exempelvis om fordonsfabrikatet är felaktigt.

Vänd dig till den polismyndighet som finns angiven på anmärkningen. Får du rättelse undanröjer polismyndigheten betalningsansvaret. Får du inte rättelse kan ägaren till fordonet bestrida betalningsansvaret.
Ägaren ska då skriva till polismyndigheten och ange alla skäl och bevis som åberopas. Det måste ske inom 6 månader efter det att avgiften betalats eller kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärder för indrivning av avgiften. Om polisen inte heller nu undanröjer betalningsansvaret får polisens beslut överklagas till tingsrätten.
Läs mer på polisen hemsida, se länk till höger.