Parkering

P-skivaP-skiva används i Hjo för tidmätning på allmän parkering. Den gäller på alla tidsbegränsade parkeringar i Hjo skyltade med tilläggstavlan P-skiva.

P-skivan är gratis och du kan hämta den i kommunens reception, på turistbyrån samt på biblioteket.

Regler och bestämmelser för p-skiva

  • Fordonets ankomsttid ska anges vid pilen, avrundad till närmast följande hel respektive halvtimme.
  • Om ankomsten sker före tidsbegränsning som anges på P-skylten, ställs P-skivan in på det klockslag begränsningen börjar t ex klockan 9. 
  • P-skivans inställning på fordonets ankomst tid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • P-skivan skall placeras innanför vindrutans högra sida, lätt avläsbar utifrån. 
  • Endast en P-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.
     

Kontakt

Chef Samhällsbyggnad 0503-350 00 vxKontakt

Dokument