Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

TrafikkorsningDu som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.HöjdDu som har tomt intill gata

Häckar och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • Minst 2,5 meter över gångbana
  • Minst 3,2 meter över cykelväg
  • Minst 4,6 meter över körbana

Träd och buskar skymmer

Skyltar och vägmärken ska med lätthet kunna läsas. Fastighetsägaren är skyldig att beskära träd och buskar på sin tomt så att vägmärken ej skyms.

Gatubelysning ska lysa upp vägar och gång- och cykelbanor. Hindras ljuset från gatubelysningen av träd ska träden beskäras av fastighetsägaren.

Plantera på rätt ställePlantera på rätt ställe

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt, så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns. 

 Vad säger lagen?

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer." (Plan- och bygglagen 8 kap 15§)

Behöver du råd eller hjälp?

Kontakta gärna någon på teknisk service.

Kontakt

Arbetsledare gata/vaJohn Hullberg 0503-350 00