Trafik och gator

Information om Hjo kommuns arbete med trafik och gator.

Trafik

Underhåll och utbyte av vägmärken och vägvisningsskyltar. Förbättring av vägmarkering såsom spärrområden och stopplinjer.

Gator

Asfaltering av gator, gång- och cykelbanor samt akut lagning av så kallade "potthål", samt justering av kantstenar och stensättningsarbeten. Tekniska svarar för underhåll av totalt 528 000 kvm kommunala gator.

Kontakt

Gata- parkchefAnders Westermark 0503-350 00 vxKontakt