Markupplåtelse

Markupplåtelse för nyttjande av kommunal mark söks hos Polisen.

Vad är markupplåtelse?

För att nyttja kommunens mark, exempelvis gator, torg, grönområden eller hamnområde för tillfällig verksamhet krävs tillstånd för markupplåtelse. Detta kan till exempel gälla inför ett evenemang, för uteservering, marknader, torghandel eller uppställning av byggnadsställning.

Var ute i god tid

När du vill ha tillstånd för markupplåtelse är det viktigt att du är ute i god tid, minst fyra veckor i förväg. För de flesta evenemang krävs polismyndighetens tillstånd. Polismyndigheten kan inte lämna ett tillstånd förrän markens förvaltare gett sitt tillstånd i detta fall Hjo kommun.

Gång för ansökan
Ansökningsblankett som finns till höger på denna sida skickas in till Polisen som i sin tur skickar förfrågan till Hjo kommun. Kommunen skickar sitt svar tillbaks till Polisen som i sin tur skickar ut tillstånd till sökanden.
Vart man skickar blanketten och vad det kostar står på Polisens hemsida på bifogad länk https://polisen.se/Stockholms_lan/Service/Tillstand/Hit-skickar-du-ansokan/