Torg och allmänna platser

För att få nyttja och driva verksamhet på allmän plats krävs tillstånd. På denna sida kan du finna information om vad som gäller vid torg och allmänna platser, vilka tillstånd som krävs och vilka avgifter som tas.

Kontakt

Gata- parkchefAnders Westermark 0503-350 00 vxKontakt

Dokument