Resor och kollektivtrafik

Hjo kommun samarbetar med Tibro och Karlsborg kommuner i frågor som rör kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.

 Den gemensamma enheten som sköter dessa frågor finns i Tibro kommun och information och tjänster som rör frågorna finns på Tibro kommuns webbplats.
 
På uppdrag av ansvarig nämnd i respektive kommun handläggs också verksamhetsresor som skolskjuts och resor i samband med socialtjänstens verksamhet.