Parker och natur

Inom parkområdet, som omfattar 440 000 kvm, utförs skötsel och underhåll av parker, lekplatser och bollplaner.

 Stadsparken är den största parken i staden och är den park som kommunen lägger ned mest resurser på. Där sker också en trädföryngring efter en uppgjord plan.

Huvuddelen av våra insatser på parkområdet sker i Stadsparken.

Kontakt

Gata- parkchefAnders Westermark 0503-350 00 vxKontakt