Skolgatan

Skolgatan avstängd

På onsdag eftermiddag den 26/4 kommer korsningen Gärdhemsvägen-Skolgatan öppnas upp för fordonstrafik österut, norrut, samt västerut i båda körriktningarna.

Detta medför att kunder och transportörer till tex. Marieborgs Handelsträdgård kan anlända via Gärdhemsvägen söderifrån.

Sträckan söderut i riktning mot Idrottsgatan, röd markering på bilden, söder om Gärdhemsvägen fram till Knäpplanvägen är avstängd tillsvidare.

Kontakt

Arbetsledare gata/vaJohn Hullberg 0503-350 00