Skolgatan

Skolgatan avstängd

Skolgatan avstängd söder om Marieborgs Handelsträdgård i höjd med Bäckgatan ner till Gärdhemsvägen. Trafiken leds om via Vallgatan.

Arbetet med VA och dagvatten på Skolgatan planeras att dra i gång på tisdag denna vecka. Vägen kommer vara öppen i möjligaste mån för trafik, fotgängare samt cyklister då nya dagvattenbrunnar ska sättas från Repslagaregatan till Bäckgatan. Vid arbete längre fram mellan Bäckgatan och Gärdhemsvägen kommer trafiken ledas om då ett mer omfattande arbete inleds.
VA projektet beräknas vara färdigt i södra änden mot Idrottsgatan i slutet av Maj.

VA- Laget Teknisk Service Hjo Kommun

Kontakt

Arbetsledare gata/vaJohn Hullberg 0503-350 00