Strand vid stadsparken

Strandskoning mellan Stadsparken och campingen

Det kommer att utföras en strandskoning av området mellan bron vid Vindarnas udde och trappan vid campingen. Det görs för att stoppa fortsatt stranderosion.

Det har visat sig att det är djupa låga grottor på ett flertal ställen samt att delar av slänten redan rasat ner och spolats ut i Vättern.

Under detta arbete kommer promenadvägen vara avstängd!

Det rödmarkerade området kommer vara en byggarbetsplats under 6 veckors tid (till mitten av mars).

 

Kontakt

ParkteknikerAnneli Nolegård 0503-350 00