Ny bashastighet i Hjo tätort

From måndagen den 29/5 skyltar vi om från 50 till 40 km/timman inom Hjo tätort.

Även våra fyra infarter skyltas om och där till 60 km/timman.

Åtgärden är en del i ett långsiktigt trafiksäkerhetsarbete och grundar sig i Trafikplanen för Hjo kommun.

Sänkningen av hastigheterna syftar till en ökad trafiksäkerhet och bättre miljö.
Frågor kring hastigheter på våra gator i Hjo kommun är ofta förekommande och många upplever en otrygghet när de går och cyklar. Hastigheten är även hög i våra villaområden där barn ofta vistas vid gatan.

I miljöer där bilar och oskyddade trafikanter måste dela utrymme är det viktigt att bilarnas hastighet anpassas så att trafikmiljön blir säkrare

Hastighetssänkningar har också positiva följdeffekter såsom minskat buller och vibrationer samt trivsammare och mer attraktiva gaturum.

Vi hoppas att alla bilister ser möjligheten att bidra till vår gemensamma trafikmiljö och lättar på gasen.

Kontakt

Gata- parkchefAnders Westermark 0503-350 00 vxKontakt