Knäpplan

Information om Knäpplan Norra

Nu påbörjar vi byggnationen för 9 nya tomter på området Knäpplan Norra mellan Förskolan Knäpplan och Sigghusberg.

Arbetet med ledningar och gator pågår from 2017-06-19 tom 2017-10-02 och därefter kvarstår asfaltering av gatorna.

Arbetsområdet kommer att skyltas ”ej tillträde” och gång och cykelvägen som går genom områdets östra sida kommer att stängas för trafik. Omlednig kommer att ske via Klarabergsgatan och Knäpplanvägen.

Information för gående och cyklister vid Sigghusberg Knäpplan då markarbeten inletts i det nya området Knäpplan Norra:

På kartan är röd markering arbetsområde = tillträde förbjudet

Blå markering = alternativ gång- och cykelväg via Klarabergsgatan.

Kontakt

Gata- parkchefAnders Westermark 0503-350 00 vxKontakt