Banvallen i Blikstorp

I vintras skulle vi avverkat träd längs banvallen inne i Blikstorps samhälle. Entreprenören blev dock försenad och nu har vi beslutat att skjuta på avverkningen.

I vintras skulle vi avverkat träd längs banvallen inne i Blikstorps samhälle. Entreprenören blev dock försenad och nu har vi beslutat att skjuta på avverkningen pga lövsprickning, fågelbon etc. Tanken är att återuppta arbetet i november månad för att kunna ha risvältor och virke borta innan nästa vår.
Vi beklagar förseningen.

Kontakt

Arbetsledare Teknisk service, gata parkJohn Hullberg 0503-35000