Hjo stad

Trafik, vägar och resande

Här hittar du information om vägar, väghållning, parkering och kollektivtrafik i Hjo kommun. Du kan också göra en felanmälan direkt till kommunen. Du hittar Felanmälan till vänster i menyn.

Aktuellt

 • 2017-06-22 Lägesrapport arbete längs Skolgatan

  Då arbetet med VA- nätet, dvs. vatten, avlopp, samt dagvatten avslutas i den södra änden av Skolgatan under v.26 kommer markarbetena in i en ny fas då själva anläggningen av gång- och cykelvägen ska inledas.

 • 2017-06-15 Information om Knäpplan Norra

  Nu påbörjar vi byggnationen för 9 nya tomter på området Knäpplan Norra mellan Förskolan Knäpplan och Sigghusberg.

 • 2017-05-26 Ny bashastighet i Hjo tätort

  From måndagen den 29/5 skyltar vi om från 50 till 40 km/timman inom Hjo tätort.

 • 2017-05-03 Banvallen i Blikstorp

  I vintras skulle vi avverkat träd längs banvallen inne i Blikstorps samhälle. Entreprenören blev dock försenad och nu har vi beslutat att skjuta på avverkningen.

Fler nyheter

Kontakt

Chef Samhällsbyggnad 0503-350 00 vxKontakt

Dokument

Visionsymbol