Synpunkter och klagomål

Det är viktigt för oss inom den sociala verksamheten att hela tiden arbeta för att utveckla verksamheten. Ett led i detta arbete är att få synpunkter från de som på något sätt kommer i kontakt med våra verksamheter.


Det är viktigt för oss att du lämnar dina synpunkter, både när det fungerar och inte fungerar. På så sätt bidrar du till att omsorgen i vår kommun blir ännu bättre. Tala gärna med den klagomålet berör, eller närmaste enhetschef. Missnöjet kan ibland bero på missförstånd som lättast klaras upp på en gång. Du kan lämna synpunkter och klagomål på flera sätt:

  • Här på kommunens hemsida , se länk till höger
  • På en särskild synpunktsblankett som finns utlagd i verksamheterna och i kommunens reception.
  • Du kan också ringa eller mejla och tala om att du vill lämna synpunkt.

Du kan alltid tala med oss som arbetar i verksamheten så hjälper vi dig att ta emot dina synpunkter.

Inspektionen för vård och omsorg

Om du inte får gehör för dina synpunkter eller om du tycker att det finns allvarliga brister i en socialtjänstverksamhet kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är nationell tillsynsmyndighet för all vård och omsorg i Sverige, vilket bland annat innefattar socialtjänsten.

IVO har ingen skyldighet att utreda alla klagomål, utan myndigheten är fri att själv avgöra om det finns skäl att inleda tillsyn. Ett ärende ska dock alltid avslutas med ett beslut där IVO:s ställningstagande framgår, oavsett om IVO utreder ärendet vidare eller inte.

Vem som helst kan anmäla klagomål till IVO:s regionala tillsynsavdelningar, oavsett om du själv har drabbats av missförhållanden, om du är anhörig eller om du känner till brister i en verksamhet.

Anmäla felaktig eller orättvis behandling av myndighet 
Om du anser dig ha blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet eller av en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan du klaga hos justitieombudsmannen (JO).

JO har till uppgift att granska om statliga och kommunala myndigheter följer lagar och förordningar. JO kan kritisera en myndighet eller en enskild tjänsteman och i särskilda fall väcka åtal mot en tjänsteman som tros ha begått tjänstefel eller annat brott i tjänsten. JO kan dock inte ändra på en kommuns beslut eller en domstolsdom.

Patientnämnden

Det finns också en patientnämnd för den kommunala hälso- och sjukvården som är helt opartisk och fristående. Mer information om detta finns i länken till höger. Adressen till patientnämnden är:

Patientnämndens kansli
Regionens Hus
Drottninggatan 1
542 87 Mariestad

Telefon: 0501-621 80
e-post: patientnamnden.mariestad@vgregion.se

 

 

Kontakt

Kvalitetssamordnare Vård & omsorg KansliAnnica Carter 0503-350 33Kontakt

Länkar