Stöd till anhöriga

Kommunen ska erbjuda anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet, som är långvarigt sjuk, äldre, eller har någon form av funktionsnedsättning.

Vem är anhörig?

Med anhörig menas exempelvis makar (sammanboende eller särboende), föräldrar syskon, barn, grannar, andra släktingar eller vänner som stöttar en närstående som behöver hjälp för att klara sin vardag. Som anhörig är du ett ovärderligt stöd till den person som behöver din hjälp. Det du gör betyder mycket för hans eller hennes livskvalitet.

Varför behövs anhörigstöd?

Det ger mening och glädje att hjälpa en annan människa, men det kan ändå finnas stunder som känns tunga. Man kan känna oro, förtvivlan och ilska i sin anhörigsituation. Att brottas med dåligt samvete och känna att man aldrig räcker till är inte heller ovanligt.

Som anhörig kan du själv behöva stöd och tid för dig själv, för att klara din situation. Då kan du vända dig till kommunens anhörigstöd. Eftersom ingen situation är den andra lik är det viktigt att det stöd som erbjuds är individuellt anpassat och flera olika stödformer kan därför vid behov kombineras.

Vad erbjuder kommunen för anhörigstöd? 

 • Samtal
  Kan ske vid hembesök, telefonsamtal eller vid besök hos anhörigsamordnaren.
 • Anhöriggrupper
  Anhörigsamordnaren leder grupper, innehållet kan vara råd, stöd, information och social samvaro.
 • Råd och stöd
  Anhörigstödet har god kännedom och kunskap om kommunens olika insatser  som kan ge dig ett indirekt stöd i din situation.
 • Avlösning i hemmet
  Som närstående (dvs. sjuk) kan man beviljas stöd i hemmet för att samtidigt ge avlösning till den anhörige, insatsen utreds och beviljas via biståndshandläggarna (se kontaktuppgifter). De första tio timmarna av avlösning i form av avlösning i hemmet eller vistelse på dagverksamhet är avgiftsfria varje månad. Därefter debiteras taxa enligt gällande avgiftstaxa.

Kontakt

Anhörig- och demenssamordnareKarin Yngve 0503-352 98Kontakt