Socialpsykiatri

Har du svårt att få din vardag att fungera tillfredsställande? Socialpsykiatrin ansvarar för att ge ett individuellt anpassat stöd till dig med långvariga psykiska funktionshinder.

Insatserna utformas efter bedömning av biståndshandläggare. Insatser som ges till dig med psykiska funktionshinder kan till exempel vara boendestöd och sysselsättning i form av dagverksamhet.

Boendestöd och deltagande i dagverksamhet är avgiftsfritt.

Om du vill veta mer om socialpsykiatrin är du välkommen att kontakta biståndshandläggare eller ansvarig enhetschef.

Kontakt

Biståndshandläggare / Socialpsykiatrin (Boendestöd och dagverksamhet) 0503-352 87
EnhetschefYvonne Binnberg 0503-354 50Tfn tid

Vardagar fr.o.m 2 maj
Kl. 08,30-09,00
Kl 15,30-16,00

Kontakt