Om någon far illa

Socialtjänsten ska verka för att barn som bor i kommunen ska få växa upp under trygga förhållanden. Om ett barn riskerar att fara illa är det socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd och stöd samt vid behov vård och behandling. Som barn räknas man till dess att man fyller 18 år.

Ibland kan det finnas skäl att vara orolig för att barn inte har det tillräckligt bra. Det kan bero på att man som förälder känner att man periodvis inte räcker till, att barnet inte finner sig väl tillrätta i förskolan eller skolan eller att barnet visar tecken på en riskfylld utveckling genom att missbruka eller begå brott.

Om familjen inte själv kan hitta en lösning på sina problem kan både vuxna och barn vända sig till kommunens socialtjänst och ansöka om stöd.

Anmälan till socialtjänsten

Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga tex. skola, förskola, fritidshem samt hälso- och sjukvård tex. barnavårdscentral, läkare, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri är skylldiga att  genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att nämnden behöver ingripa. Dessutom bör allmänheten kontakta socialtjänsten om man tror att ett barn kan behöva hjälp.

När socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd är socialtjänsten skyldig att göra en risk och skyddsbedömning för att ta reda på vilka behov barnet har.

Sekretess inom socialtjänsten

Sekretess betyder att om du som förälder tar eller har kontakt med socialtjänsten inte behöver vara orolig för att uppgifter lämnas ut till obehöriga enligt sekretesslagen. Uppgifter som handlar om enskildas personliga förhållanden är inte offentliga. Handlingar som innehåller sådan uppgifter förvaras alltid så att obehöriga inte kan läsa dem.

En anmälan till socialtjänsten kan göras anonymt men om den som skriver, ringer eller kommer på besök uppger sitt namn är han eller hon inte längre anonym. Socialtjänsten kan då inte hemlighålla den uppgiften även om den som anmäler uppger att den vill vara anonym. Den som gör en anmälan vill ibland veta vilka åtgärder nämnden vidtagit, sådana uppgifter kan inte lämnas ut utan medgivande från den som ärendet rör.

Kontakt

Arbete- och socialtjänstens reception 0503-352 10Tfn tid

mån, tis 07.30-12.00
ons stängt
tors, fre 07.30-12.00

Övrig tid hänvisas till Hjo kommuns vx 0503-350 00

Socialjour

Tfn 0500-49 74 21 eller 49 74 22
Tfn tid
mån, tis, ons, tors 17.00 - 23.00
fre 16.00 - 01.00 
lör 15.00 - 01.00
sön 15.00 - 23.00

Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger för akuta anmälningar via polis på telefonnummer 114 14. Dessa anmälningar kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel eller bristande tillsyn.