Vad tycker de äldre om äldreboendena 2016?

Även detta år visar brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Hjo?" att i Hjo trivs de äldre på sina äldreboenden och känner sig både trygga och nöjda med personalens bemötande.

Socialstyrelsens brukarundersökning genomfördes under våren 2016. Resultatet visar att på alla områden - utom ett - så är Hjoborna nöjdare än de boende i resten av landet. Det område där nöjdheten ligger strax under riksgenomsnittet handlar om aktiviteterna på boendet.

Jämfört med riket utmärker sig Hjo kommuns äldreboenden åt det positiva hållet när det gäller trivseln på boendet, både inomhus och utomhus. I Hjo anser många fler av de äldre att maten smakar gott och är en höjdpunkt på dagen. Hjos äldreboenden får ett betydligt högre betyg än riket när det gäller påverkansmöjligheter och tid till de boende. Bemötandet får ett gott betyg och långt fler än riksgenomsnittet känner att personalen tar hänsyn till de boendes personliga önskemål.

Ett område som sticker ut åt det negativa hållet är upplevelsen av ensamhet bland de äldre, trots att de boende tycker att personalen tar sig tid för de äldre. Utifrån detta resultat har verksamheterna fått i uppgift att gå till djupet med hur man kan minska upplevelsen av ensamhet bland våra äldre.

Även om brukarundersökningen ger ett mycket gott betyg till våra äldreboenden i Hjo så kan resultatet också hjälpa oss att ytterligare hitta förbättringsområden och att lära av varandra. All personal som arbetar med kommunens värdegrund "Det Goda Mötet" på våra äldreboenden ska ha en eloge för att de boende trivs så bra!

Kontakt

Kvalitetssamordnare Vård & omsorg KansliAnnica Carter 0503-350 33Kontakt

Dokument