Sök föreningsbidrag från Individ- och familjeomsorg och Vård och omsorg

Sista ansökningsdag är 31 mars.

Föreningbidraget riktar sig till föreningar och organisationer vars verksamhet är komplement till Individ- och familjeomsorgens respektive Vård och omsorgs verksamhetsområden. Bidrag utgår endast till föreningar och organisationer med aktiviteter riktade till invånare i Hjo kommun.

Verksamhet inom följande områden prioriteras:


Individ- och familjeomsorgen

  • Arbete för utsatta barn och deras familjer
  • Arbete mot kvinnovåld
  • Stöd till brottsoffer
  • Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete

Vård och omsorg

  • Funktionshinder
  • Speciella sjukdomar
  • Hälsofrämjande insatser för äldre

 

Av riktlinjerna för föreningsbidrag, som du hittar till höger, framgår vilka villkor föreningen måste uppfylla samt vilka handlingar som måste bifogas till ansökan för att den ska kunna behandlas. Ansökan görs på förtryckt blankett som du hittar till höger.