Nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism

Syftet är att stötta närstående och tidigt fånga upp personer som riskerar att ansluta sig till våldsbejakande extremistiska grupper.

Stödtelefonen bemannas vardagar mellan 09:00-15:00 och nås på telefonnummer 020-100 200.

Resterande tid finns en telefonsvarare kopplad till numret. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. Stödtelefonen kan också förmedla kontakten till fortsatt hjälp på kommunal nivå.

Bakgrund

I augusti beslutade regeringen att den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism skulle ge en civilsamhällesorganisation i uppdrag att starta upp och ansvara för en nationell stödtelefon. Nu har Röda korset valts ut av samordnaren för att driva verksamheten.

Bakom varje människa som riskerar att involveras i våldsbejakande extremism finns en familj, syskon, släkt och vänner. Där finns även yrkesverksam personal såsom lärare, fritidsledare och socialsekreterare. Det är många gånger bland dessa människor, som lever närmast den radikaliserade och våldbejakande personen, som möjligheten att på ett tidigt stadium upptäcka och kunna förhindra vidare radikalisering är som godast. Det är också här den största oron finns.

Kontakt

SäkerhetssamordnareOla Johansson 0505-17052Kontakt

Länkar