Integration

Invandring och integration

Integrationsenhetens huvudsakliga ansvarsområde är integration av ensamkommande barn samt flyktingar som fått uppehållstillstånd och blivit kommunanvisade till Hjo kommun.

Sedan slutet av år 2007 har Hjo kommun haft ett avtal med Migrationsverket om att ta emot nyanlända flyktingar. I mars 2016 kom en ny bosättningslag som innebär att alla kommuner i Sverige ska ta emot nyanlända med uppehållstillstånd. Hur många som varje kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Under 2016 tog Hjo kommun emot 25 kommunanvisade nyanlända och under 2017 kommer vi att ta emot 22 nyanlända.

Kommunernas mottagande av ensamkommande barn baseras på en anvisningsmodell som innebär att varje kommun tilldelas en viss andel i förhållande till kommunens folkmängd, mottagande av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn och antalet dygn i Migrationsverkets mottagningssystem under föregående kalenderår. För 2017 är andelen 1 promille av den totala mängden asylsökande ensamkommande barn i Sverige.

Målet för integrationsenhetens verksamhet är att ge den enskilde individen förutsättningar till att bli självförsörjande samt delaktig och inkluderad i det svenska samhället. Integrationsenheten är organiserad under Arbete och socialtjänst och samverkan sker bland annat med Migrationsverket, SFI (svenska för invandrare), arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen.

Vi finns på Integrationscentrum på Vallgatan 4 b .

Välkommen att kontakta oss!

Om mottagandet av asylsökande i Västra Götaland 

Kontakt


EnhetschefCharlotte Warling 0503-352 95Kontakt
IntegrationssamordnareJessica Bergman 0503-352 28Kontakt
Integrationscenter reception 0503-353 70Tfn tid

mån,tis,tor,fre 8.00-12.00 ons stängt

Besöksadress

Vallgatan 4 b

Dokument

Länkar

Mottagande av asylsökande i Västra Götaland