Kommunal Hälso- och Sjukvård

Varje kommun skall enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom sitt ansvarsområde.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar

  • de som bor i särskilda boendeformer (SÄBO)
  • vistas på korttidsboende (Korttid/Rehab)
  • vistas på biståndsbedömd dagverksamhet
  • hemsjukvård i eget boende efter vårdplanering och överrapportering mellan Västra Götalandsregionen och kommunen.

Den kommunala hälso- och sjukvården innehåller:

  • specifik omvårdnad (somatisk eller psykiatrisk)
  • rehabilitering
  • habilitering
  • hjälpmedel

 

Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast handleder omvårdnadspersonal och personliga assistenter och kan även ge dessa uppdrag att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Västra Götalandsregionen ansvarar för läkarinsatser. 

 

Kontakt

Enhetschef hälso och sjukvårdKerstin ErikssonKontakt

Dokument