Funktionsnedsättning

Med en funktionsnedsättning menas den begränsning eller det hinder som gör att en människa till följd av en skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt.

 Orsaken till eller arten av en funktionsnedsättning är inte avgörande, inte heller den medicinska diagnosen.
   
Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses med särskilda insatser.
   
Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar för individuellt stöd till människor med funktionsnedsättning.

Kontakt

EnhetschefChristina Strömberg 0503-354 30Tfn tid

Vardagar
Kl 8,30-09,00
Kl 15,30-16,00

Kontakt
Enhetschef LSSNiklas Gustavsson 0503-35440Tfn tid

Tfn tid
Vardagar
Kl 08,30-09,00
Kl 15,30-16,00

Kontakt
EnhetschefYvonne Binnberg 0503-354 50Tfn tid

Vardagar fr.o.m 2 maj
Kl. 08,30-09,00
Kl 15,30-16,00

Kontakt

Relaterade dokument

Länkar