Ekonomiskt stöd

Alla invånare i Hjo har rätt till en ekonomisk grundtrygghet.

Kommunen har enligt lag det yttersta ansvaret för att de som bor eller vistas här får det stöd och den hjälp som de behöver. Kommunen kan ge dig rådgivning eller ekonomiskt bistånd om du har ekonomiska problem.

Om du vill ha hjälp med att göra en budget, kartlägga dina skulder och diskutera möjliga lösningar på dina ekonomiska problem kan du vända dig till kommunens kostnadsfria budget- och skuldrådgivning. 

Om du har allvarliga ekonomiska problem som inte går att lösa på något annat sätt kan du ansöka om försörjningsstöd som är en form av ekonomiskt bistånd.