Vård och Omsorgscollege

Vård och OmsorgscollegeVO-college är en samverkansform mellan arbetsgivare inom vård och omsorg, fackliga representanter och utbildningsanordnare

Samverkan ska ske utifrån det skyddade varumärket VO-colleges tio kvalitetskriterier som beskriver hur och vad man ska samverka om samt vilka mål man vill nå under en certifieringsperiod på tre år.
Hjo kommun Vård och omsorg ingår i lokala Vård och omsorgscollege Östra Skaraborg tillsammans med Skövde, Tibro och Karlsborgs kommuner samt Västra Götalandsregionen.

Varför bilda ett VO-College?

  • För att kunna ge en bra vård och omsorg
  • För att kunna möta den ökade efterfrågan på välutbildad personal
  • För att kunna erbjuda kvalitetssäkrad utbildning

Den kvalitet i utbildningen som VO-college garanterar, innebär att den studerande får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärsvägar och statusen på utbildningen höjs inom området. Arbetsgivaren erbjuder arbetsplatsförlagd utbildning under handledning med handledarutbildad personal.

Kvalitetsstämpeln VO-College ger möjlighet att öka attraktionskraften till yrken inom vård och omsorg.