Information om eget val

I Hjo kan privata utförare ansöka om att bli godkända utförare inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. I högerkolumnen ser du vilka utförare som finns att välja mellan i dagsläget.

Eget val av utförare av hemtjänst

Eget val innebär att du som är beviljad hemtjänst kan välja vem du vill ska utföra din hemtjänst. Du kan välja mellan kommunens hemtjänst och privata utförare/företag som kommunen har godkänt.

Du kan inte välja vilken person som ska utföra insatsen.

Hemtjänstinsatser som kan väljas

Om du är beviljad både omvårdnadsinsatser (hjälp med personlig hygien, dusch, tillsyn osv.) och serviceinsatser (städ, tvätt, inköp) kan du välja att ha en utförare för alla insatser eller en utförare som utför omvårdnad och en annan som utför service.

Kommunens hemtjänst utför matdistrubition.

Utförarna utför insatser alla dagar i veckan, samtliga dagar under året, mellan kl. 07:00-21:30.

Kommunens nattpatrull utför insatser nattetid.

Valbara utförare

Kommunen bestämmer vilka krav utförarna måste uppfylla för att bli godkända och få utföra hemtjänst. Alla utförare som du kan välja mellan har blivit godkända av Hjo kommun. Till höger finns våra godkända utförare presenterade med ett informationsblad.

Du kan också kontakta kommunens biståndshandläggare för mer information, kontaktinformation finns till höger på denna webbsida.

Kvalitetsuppföljning

Varje år gör kommunen tillsyn hos samtliga utförare. De utförare som finns att välja mellan lever alla upp till kommunens kvalitetskrav. Kommunen frågar också kunderna hur de upplever kvaliteten på hemtjänsten. Svaren publiceras i dokumentet "Kundernas kvalitetsuppföljning" till höger. Minst 5 kunder måste ha svarat på enkäten för att vi ska publicera en sammanfattning på hemsidan.

Frivilligt att nyttja

Du behöver inte välja utförare. Om du inte vill eller kan välja fortsätter kommunens hemtjänst att utföra dina beviljade insatser.

Ångra val

Du kan alltid byta utförare. Om du vill byta kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Du behöver inte ge någon motivering till varför du vill byta och bytet sker inom 14 dagar.

Ingen ändring av hemtjänstavgiften

Hemtjänstavgiften är samma oavsett om du väljer kommunens hemtjänst eller en privat utförare.

Du får bara en faktura och den kommer från kommunen.

Tilläggstjänster

De privata utförarna kan erbjuda tilläggstjänster, det vill säga tjänster utöver de biståndsbeviljade insatserna. Om du vill köpa tilläggstjänster beställer och betalar du dessa direkt till utföraren enligt deras prislista.

Kommunen får inte erbjuda eller utföra tilläggstjänster.

Vill du veta mer om det egna valet?

Om du har frågor om det egna valet inom hemtjänsten kan du kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns till höger på denna websida.

Kontakt

Biståndshandläggare SoLKontaktlistaBesöksadress

Industrigatan 37
544 50 Hjo

0503-350 00 (växeln)

Klicka på länken kontaktlista ovan för telefonnummer till biståndshandläggare för respektive område.

Information om våra utförare

Val eller byte av utförare