Äldreomsorg

Äldreomsorgen ansvarar för insatser till äldre enligt Socialtjänstlagen och Hälso-och sjukvårdslagen. Uppdraget är att ge stöd och hjälp till äldre och funktionsnedsatta som har svårt att klara det dagliga livet.

Äldreomsorgens inriktning är att det så långt som möjligt ska vara möjligt för dig som är äldre att välja bo kvar i ditt egna hem trots omfattande stödinsatser. 

Förmågan att vara självständig ska främjas genom olika förebyggande insatser och ett rehabiliterade arbetssätt.

Som äldre i Hjo kommun är du garanterad ett gott bemötande, trygghet och välbefinnande utifrån dina egna individuella behov.

Kontakt

Vård och OmsorgschefEva Ulfenborg 0503-35215Kontakt

Dokument