Omsorg och stöd

Ibland är omsorg och stöd från andra nödvändigt för ett bra liv, behoven ser olika ut beroende på situation och var man befinner sig i livet. Kommunen erbjuder olika former av råd, stöd och omsorg för barn, ungdomar och vuxna så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Under rubriken Omsorg och hjälp finns information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Här finns också information om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familj, familjerelationer, missbruk och våld.

Aktuellt

 • 2015-01-12 Brister i ny hemvård ska åtgärdas

  I våras utvärderades ny hemvård och man fick då ett kvitto på att förändringarna inneburit både förbättringar och försämringar. Ett arbete är nu påbörjat för att komma tillrätta med de bristerna som finns inom hemvården. Tillsammans ska vi skapa en arbetsplats i Hemvården där vi både har en god arbetsmiljö och hög kvalitet på våra insatser.

 • 2014-12-19 Inbjudan må bra stunder

  Till dig som stöttar/hjälper någon med funktionshinder eller långvarig sjukdom eller som är äldre

 • 2014-06-04 Vill du vara kontaktperson?

  Området för funktionsnedsättning i Hjo kommun söker kontaktpersoner till olika uppdrag.

 • 2014-05-27 Lediga Seniorlägenheter

  Seniorlägenheter finns lediga på Vallgården och Repslagaren, med Hjo kommun som hyresvärd.

Fler nyheter

Kontakt

Chef Individ-och familjeomsorgStein-Erik Norderhaug 0503-35217Kontakt
Vård och OmsorgschefEva Ulfenborg 0503-35215Kontakt