Omsorg och stöd

Ibland är omsorg och stöd från andra nödvändigt för ett bra liv, behoven ser olika ut beroende på situation och var man befinner sig i livet. Kommunen erbjuder olika former av råd, stöd och omsorg för barn, ungdomar och vuxna så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Under rubriken Omsorg och hjälp finns information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Här finns också information om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familj, familjerelationer, missbruk och våld.

Aktuellt

 • 2016-11-28 Jul- och adventsmusik på Rödingen

  Den 6 december kommer Folkhögskolans musiklinje och framför jul- och adventsmusik. Alla är välkomna!

 • 2016-11-21 Vad tycker de äldre om äldreboendena 2016?

  Även detta år visar brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Hjo?" att i Hjo trivs de äldre på sina äldreboenden och känner sig både trygga och nöjda med personalens bemötande.

 • 2016-11-21 Vad tycker de äldre om hemtjänsten 2016?

  Hjoborna är nöjdare än tidigare med de hemtjänstinsatser de får i hemmet. Detta framgår i den nationella brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som genomfördes under våren 2016.

 • 2016-05-30 Pluspolarkortet

  Den 1 juni lanserar vi Pluspolarkortet vars syfte är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att ha en meningsfull fritid!

Fler nyheter

Kontakt

Chef Individ-och familjeomsorgStein-Erik Norderhaug 0503-35217Kontakt
Vård och OmsorgschefEva Ulfenborg 0503-35215Kontakt