Omsorg och stöd

Ibland är omsorg och stöd från andra nödvändigt för ett bra liv, behoven ser olika ut beroende på situation och var man befinner sig i livet. Kommunen erbjuder olika former av råd, stöd och omsorg för barn, ungdomar och vuxna så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Under rubriken Omsorg och hjälp finns information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Här finns också information om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familj, familjerelationer, missbruk och våld.

Aktuellt

 • 2014-10-24 Förändringsarbete inom Hemvården

  Det stämmer att personalkontinuiteten har försämrats i Hjo kommuns hemvård. Tidigare utmärkte sig Hjo för sin goda personalkontinuitet och det gör vi inte just nu. Hemvården har genomgått - och genomgår fortfarande - ett väldigt omfattande förändringsarbete.

 • 2014-10-20 Stanna upp och njut en stund

  Anhörigstödet bjuder in till att binda en fin krans till advent.

 • 2014-10-15 Fritid för äldre

  Dialogdag för en attraktiv fritid

 • 2014-08-05 Stanna upp och njut en stund

  Till dig som stöttar/hjälper någon med funktionshinder eller långvarig sjukdom eller som är äldre.

Fler nyheter

Kontakt

Chef Individ-och familjeomsorgStein-Erik Norderhaug 0503-35217Kontakt
Tf. Vård och OmsorgschefMarita Johansson 0503-352 15Kontakt