Omsorg och stöd

Ibland är omsorg och stöd från andra nödvändigt för ett bra liv, behoven ser olika ut beroende på situation och var man befinner sig i livet. Kommunen erbjuder olika former av råd, stöd och omsorg för barn, ungdomar och vuxna så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Under rubriken Omsorg och hjälp finns information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Här finns också information om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familj, familjerelationer, missbruk och våld.

Aktuellt

 • 2017-02-20 Träffpunkt Rödingen v.8

  På veckans träffpunkt kommer bibliotekarie Bo Alsterberg och läser Västgöta Bengtsson.

 • 2017-02-20 Bingokväll

  Välkomna till Bingokväll på Rödingen

 • 2017-02-15 Riktlinjer för god demensomsorg i Hjo kommun

  Kommunstyrelsen har antagit ”Riktlinjer för god demensomsorg i Hjo”. Dessa ska fungera som vägledning för Hjo kommuns framtida utveckling av omvårdnaden för personer med demenssjukdom och stödet till deras anhöriga.

 • 2017-02-13 Vård och Omsorg söker semestervikarier

  Vi erbjuder bonus till vikarier som kan arbeta en längre sammanhängande period i sommar och vi kan även hjälpa till med busskort och tillfälligt boende om du behöver det för att kunna arbeta i Hjo.

Fler nyheter

Kontakt

Chef Individ-och familjeomsorgStein-Erik Norderhaug 0503-35217Kontakt
Vård och OmsorgschefEva Ulfenborg 0503-35215Kontakt