Omsorg och stöd

Ibland är omsorg och stöd från andra nödvändigt för ett bra liv, behoven ser olika ut beroende på situation och var man befinner sig i livet. Kommunen erbjuder olika former av råd, stöd och omsorg för barn, ungdomar och vuxna så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Under rubriken Omsorg och hjälp finns information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Här finns också information om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familj, familjerelationer, missbruk och våld.

Aktuellt

 • 2015-11-02 Vad tycker de äldre om våra äldreboenden?

  Det är glädjande att ta del av brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Hjo?" På våra äldreboenden trivs de äldre och känner sig både trygga och nöjda med personalens bemötande.

 • 2015-11-02 Vad tycker de äldre om hemtjänsten?

  Hemtjänsten i Hjo har förbättrat sitt resultat i den nationella brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

 • 2015-10-15 Vi finns för dig!

  Vi finns för dig! Tisdagar kl 13.30-14.30. Från och med 20 oktober kommer du på tisdagar i Rödingens entrè kunna träffa olika professioner som du kan ställa frågor till kring deras verksamhetsområden.

 • 2015-10-05 Bussresa med frivilligarbetare

  Hjo kommuns frivilligarbetare inom Vård & Omsorg samt Barn & Utbildning har varit iväg på årlig bussresa som uppskattning för det arbete och engagemang de bidrar med under året.

Fler nyheter

Kontakt

Chef Individ-och familjeomsorgStein-Erik Norderhaug 0503-35217Kontakt
Vård och OmsorgschefEva Ulfenborg 0503-35215Kontakt