Varför en vision?

Fotsteg i sandenDet finns en sådan stolthet och vilja till utveckling i Hjo, men för att samla våra krafter och få draghjälp av varandra behöver vi också en gemensam målbild – en vision – som talar om för oss åt vilket håll vi ska rikta kraften.

Visionssymbol

För att kunna välja rätt väg och våga göra satsningar måste vi veta vart vi är på väg. Visionen talar också om hur vi vill ta oss dit, nämligen Tillsammans. Förhoppningen är att vår vision blir något som genomsyrar hela samhället så att vi kan skapa motivation och engagemang på bred front.

Visionen för Hjo är speciell. Varför? Jo, den är framarbetad av oss Hjobor tillsammans. Alla som velat har kunnat delta. Vi har fått in cirka 2000 inspel från Hjoborna, som tillsammans utgör visionen. I det ligger en styrka som vi ska ta vara på. För det är endast om viljan till utveckling genomsyrar hela samhället som vi kan lyckas. Vi lever här tillsammans. Och det är bara tillsammans vi kan göra
verklig skillnad.

I visionsarbetet har vi Hjobor visat att vi är stolta över mycket i vår stad. Det är en bra början. Hjoborna tycker också att det finns många kvaliteter i staden som inte tas till vara fullt ut. Det är bra, för det betyder att vi kangöra mer. Att vi har möjligheter. Att vi vill bli bättre. Att vi har potential.

Lika viktigt som att ta vara på vår potential är det att vi blir medvetna om våra utmaningar. Vissa av dem delar vi med andra småstäder, inte minst den svaga eller till och med negativa utvecklingen vad gäller invånarantal. Ju färre människor i en stad, desto svårare är det att få ihop pengar till viktig samhällsservice. Så enkelt är det. Alltså måste vi bli fler. På den punkten bör vi vara extra tydliga.

Och det är kärnan i vad vår vision handlar om. Med utgångspunkt i vår potential och med gemensamma krafter kan vi göra Hjo ännu bättre. Det kommer inte alltid vara enkelt. Det kommer krävas mycket arbete. Och vi blir säkert aldrig helt klara. Men vi kommer förhoppningsvis ha mycket roligt tillsammans under tiden.

Och det roliga arbetet börjar nu!

Kontakt

KommunchefLisbeth Göthberg 0503-350 37Kontakt