Så här arbetade vi - sammanfattning av visionsarbetet

Över 2000 inspel har bidragit till vårt visionsarbete som bygger på dialog och delaktighet

Visionssymbol

Tanken med hela det värdeskapande visionsarbetet  har varit att ta vara på Hjobornas engagemang och låta Hjoborna själva skapa visionen.  Och vilket gensvar vi har fått från er alla! Vi har verkligen fått se att Hjoborna har en stark vilja att utveckla Hjo kommun. Hjos vision har tagits fram med hjälp av cirka 2000 tankar och idéer från er. Ni har deltagit genom att vara med på våra visionskvällar, svara på enkät, skriva på Facebook, skriva på våra klotterplank, låta er intervjuas osv. Visionen är vad Hjoborna vill att den ska vara och ingenting annat.

I menyn till höger kan du läsa mer om några av aktiviteterna som genomförts i visionsarbetet. Du hittar info om visionskvällarna i maj, om ungdomarnas arbete med visionen och om återkopplingen som gjordes i januari 2013.

Till höger i menyn finns en länk till en videoinbjudan från Hjos kommunchef till alla Hjobor att delta i visionsarbetet som gjordes under våren 2012.

I menyn till vänster hittar du ett bildgalleri med foton från visionskvällarna och ungdomsdagen på Park.