Illustration över boende i framtidens Hjo

Utvecklingsområden

Det finns en sådan stolthet och vilja till utveckling i Hjo, men för att samla våra krafter och få draghjälp av varandra behöver vi också en gemensam målbild – en vision – som talar om för oss åt vilket håll vi ska rikta kraften.

För att kunna välja rätt väg och våga göra satsningar så har hjoborna och kommunfullmäktige tagit fram sex utvecklingsområden och med gemensamma krafter kan vi göra Hjo ännu bättre.

Visionssymbol

TILLSAMMANS

Goda möten förverkligar visionen

I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra vår vision verklig. Vi satsar medvetet på goda möten mellan människor, gott samarbete i näringslivet och god samverkan mellan Hjo och andra kommuner. Vi är kända som det enkla, lättillgängliga och välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med.

VÄTTERN

Liv vid vatten

I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid Vättern. Vi använder det för att berika livet för alla Hjobor och för att locka fler boende och besökare.

LEVANDE HJO

Händelser året runt

Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och året runt. Här finns de funktioner som gör en plats till en egen stad. Ett levande centrum. Och ett brett utbud av idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet gott att leva. I Hjo kan människor mötas, växa, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet.

HÅLLBARHET & NATUR

Resurssnålt med hög livskvalitet

I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma naturresurser. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka.

BOENDE

Lätt och gott att leva

Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi ta vara på och göra ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunikationer och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamhetersom riktar sig till barn och unga.

BESÖKARE

Gäster som längtar tillbaka

Hjo har en stark attraktionskraft. I framtidens Hjo tar vi vara på vår potential och är ett välbesökt resmål. Besöksnäringen är till nytta för alla Hjobor eftersom den skapar arbeten och en levande stad och landsbygd. Ett gott bemötande och en välkomnande atmosfär får gäster att längta tillbaka hit.

Kontakt

KommunchefLisbeth Göthberg 0503-350 37Kontakt
KanslichefEdvin Ekholm 0503-351 40Kontakt
Kvalitetssamordnare Vård & omsorg KansliAnnica Carter 0503-350 33Kontakt