Ansökan om medel ur Hjo kommuns donationsstiftelser

Ansökan ska vara inne senast måndagen den 14 september.

Hjo kommun har följande stiftelser ur vilka bidrag kan sökas 2016 för de ändamål som anges i respektive stiftelses stadgar. Stadgarna finns bifogade.

  • Stiftelsen John Norblads fond - stöd till behövande sjuka och värnlösa barn i Hjo kommun
  • Stiftelsen Wallin-Almbergska fonden - något för staden och dess invånare nyttigt ändamål
  • Stiftelsen A Johansson, H Hjort m.fl. samfond - behövande grundskoleelever i Hjo kommun
  • Stiftelsen Flickskolefonden – behövande gymnasiestuderande flickor från Hjo kommun


Utdelning sker vid ett tillfälle under året, i mitten av december och ansökan om utdelning skall inlämnas till Hjo kommun, Ekonomienheten donationsstiftelser, 544 81 Hjo senast 16 september 2016.

I mitten av augusti kommer annonsering att ske i Hjo Tidning och Skaraborgs Allehanda. Annonsering kommer också att ske på kommunens anslagstavla i stadshusets bottenvåning. Ansökningsblanketter finns även att hämta på stadsbiblioteket samt Rödingen.