Befolkningsstatistik

Befolkningsstatistik för Hjo kommun.

År 2016

Månad

Folkmängd

Ökning/minskning

Januari 8 989 +6
Februari 8 972 -17
Mars 8 981 +9
April 8 984 +3
Maj 8 971 -13
Juni 8 975 +4
Juli 9 009  +34
Augusti 9 008  -1 
September 9 053  +45 
Oktober 9 052  -1
November  9 056  +4
December  9 048  -8

SUMMA

  +69

År 2015

Månad

Folkmängd

Ökning/minskning

Januari 8 893 +8
Februari 8 900  +7
Mars 8 875  -25
April 8 890  +15
Maj 8 886  -4 
Juni 8 884  -2
Juli 8 887 +3 
Augusti  8 913  +26
September  8 940  +27
Oktober  8 960  +20
November  8 963  +3
December  8 983  +20

SUMMA

 

+98

År 2014

Månad

Folkmängd

Ökning/minskning

Januari 8 821 +16
Februari 8 800  -21 
Mars 8 978  -2 
April 8 806  +8 
Maj 8 810  +4 
Juni 8 851  +41 
Juli 8 863  +12 
Augusti 8 880  +17 
September 8 886  +6 
Oktober 8 880  -6 
November 8 874  -6 
December 8 885 +11 

SUMMA

 

+80

År 2013

Månad

Folkmängd

Ökning/minskning

Januari 8 852 +20
Februari 8 855 +3 
Mars 8 870  +15 
April 8 865  -5 
Maj 8 877  +12 
Juni 8 875  -2 
Juli 8 868  -7 
Augusti 8 843  -25 
September 8 833  -10 
Oktober 8 805  -28
November 8 803  - 2
December 8 805  +2 

SUMMA

 

-27

År 2012

Månad

Folkmängd

Ökning/minskning

Januari 8 774 -16
Februari 8 764 -10
Mars 8 783 +19 
April 8 770 -13 
Maj 8 786 +16 
Juni 8 790 +4
Juli 8 802 +12 
Augusti 8 813 +11 
September 8 808  -5 
Oktober 8 819  +11 
November 8 833  +14 
December 8 832  -1 

SUMMA

 

+42

År 2011

Månad

Folkmängd

Ökning/minskning

Januari 8 822 -19
Februari 8 808 -14
Mars 8 786 -22
April 8 783 -3
Maj 8 780 -3
Juni 8 820 +40
Juli 8 852 +32
Augusti 8 856  +4
September  8 834 -22 
Oktober  8 818 -16 
November  8 798  -20
December  8 790  -8

SUMMA

 

-51

 

År 2010

Månad

Folkmängd

Ökning/minskning

Januari 8 848 -11
Februari 8 844 -4
Mars 8 843 -1
April 8 836 -7
Maj 8 847 +11
Juni 8 847 0
Juli 8 854 +7
Augusti 8 860 +6
September 8 865 +5
Oktober 8 842 -23
November 8 829 -13
December 8 841 +12

SUMMA

 

-18

 

År 2009

Månad

Folkmängd

Ökning/Minskning

Januari 8 813 +4
Februari 8 812 -1
Mars 8 815 +3
April 8 814 -1
Maj 8 821 +7
Juni 8 855 +34
Juli 8 862 +7
Augusti 8 850 -12
September 8 837 -13
Oktober 8 835 -2
November 8 848 +13
December 8 859 +11

SUMMA

 

+50

 

Tidigare år

År

Folkmängd

Ökning/minskning

2008 8 809 0
2007 8 809 -44
2006 8 853 +4
2005 8 849 +27
2004 8 822 -22
2003 8 844 -1
2002 8 845 +18
2001 8 827 +40
2000 8 787

-14

1990 *               9 136                                                                                  
1980* 8 740  
1970* 7 343  
1960* 7 723  
1950* 8 369  

* Beräkningen av befolkningsstatistiken för år 1950-1990 är gjord utifrån den indelning av Hjo kommun som var gällande 1 januari 2013.