Kvalitet och resultat

I Hjo kommun strävar vi efter att erbjuda invånarna tjänster av hög kvalitet. Vi vill också att det ska vara möjligt för Hjoborna att ta del av hur kvalitén i kommunens verksamheter ser ut. Att ha en öppen och lättillgänglig kommunen är viktigt för oss. Det är bara då vi kan skapa dialog och delaktighet i hela kommunen. 

På dessa sidor finns information om kommunens kvalitetsarbete. Du kan läsa mer om exempelvis 

  • Kommunens kvalitet i korthet som ger dig en sammanfattande bild av kommunens kvalitet på en rad viktiga områden
  • Medborgarundersökningen som visar hur Hjoborna ser på Hjo
  • Brukarundersökningar på olika områden som ger oss signaler om hur våra kunder och medborgare ser på kommunens kvalitet.
  • Sammanställning av de synpunkter som kommer in till kommunen

Kontakt

KanslichefEdvin Ekholm 0503-351 40Kontakt