Krishantering

Kommunen arbetar med säkerhet inom flera områden.

Här hittar du information om kommunens krisorganisation och hur kommunen informerar dig som kommuninvånare vid kriser och andra allvarliga händelser. Här finns även telefonnummer som du kan ha användning av vid en kris och tips om krisberedskap hemma.

Klicka på länkarna i menyn till vänster om du vill läsa mer om krishantering. Till höger hittar du länkar till:

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vars uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser
  • krisinformation.se, som är svenska myndigheters gemensamma webbplats med information om risker och kriser.

Vid akuta situationer, ring SOS Alarm på 112 för kontakt med:

  • polis
  • ambulans
  • flygräddning
  • räddningstjänst
  • giftinformation
  • jourhavande läkare
  • socialjouren


Om du vill ha information om en allvarlig händelse, ring det nationella krisinformationsnumret 113 13.

Kontakt

SäkerhetssamordnareOla Johansson 0505-17052Kontakt

Länkar