Kommunal borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. Länsstyrelsen utser borgerlig vigselförrättare för respektive kommun. För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning göras innan äktenskap får ingås.

Så här går det till

  • Du behöver 2 intyg från Skatteverket, hindersprövning och vigselintyg. Ansök om intyg hos Skatteverket. Läs mer om hindersprövning längre ner på sidan.
  • Beställ tid för vigsel minst 2 veckor innan vigseln.
  • Paret kontaktar någon av förrättarna och kommer överens om dag, tid och plats och markerar även vem av vigselförrättarna de avtalat ceremonin med.
  • Skicka eller lämna intyget till Hjo kommun tillsammans med blanketten Anmälan om vigsel och registrering av partnerskap senast 2 veckor innan vigseln.
  • Två vittnen ska närvara vid vigseln. Namn och adress anges vid beställning av vigseln. Under kontorstid kan två kommunala tjänstemän närvara som vittnen.
  • Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Vigsel sker vanligtvis i särskilt vigselrum i Hjo Stadshus. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan den äga rum på annan plats.

Hindersprövning

För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning ske innan äktenskap får ingås. Prövningen görs av Skatteverket i det län där kvinnan eller mannen är folkbokförd. Ansökan om hindersprövning ska göras av paret gemensamt hos Skatteverket. Ansökan kan göras skriftligt eller vid besök.

Intyget om hindersprövning lämnas sedan till kommunen i samband med beställning av vigseln. Om hinder saknas utfärdas intyg hindersprövning och intyg vigsel, som gäller i fyra månader. Dessa ska skickas till Hjo kommun. Märk kuvertet vigsel.

Anmälan om efternamn

Anmälan om efternamn görs hos Skatteverket och kan göras i samband med ansökan om hindersprövning.

Kontakt

Hjo kommun 0503-350 00Postadress

Hjo kommun
Kontaktcenter
544 81 Hjo


Skatteverket 0771-567 567Hemsida
Vigselförrättare i Hjo kommun

Linnéa Hultmark tfn 0737-311 517
Birgitta Swensson tfn 0705-918 955
Ewa Hernegård tfn 0706-348 020



Dokument