Folkhälsa

Ett av de viktigaste värdena i livet är upplevelsen av att må bra.

Att ha ett nätverk av familj och vänner, goda utbildningsmöjligheter, en meningsfull sysselsättning, en rik fritid, en känsla av delaktighet och inflytande över sin livssituation stimulerar och ger förutsättningar för trygghet och en god hälsa.

En god folkhälsa är resultatet av att människor mår bra där de lever, arbetar och bor.

Invånarnas hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv utveckling och tillväxt för Hjo kommun. Därför är en av politikens främsta uppgifter att skapa möjligheter för en positiv hälsoutveckling. Hjo kommuns folkhälsoråd arbetar för att en god folkhälsa och för att skapa förutsättningar för att Du som människa ska kunna uppleva att Du mår bra.

Att investera i hälsa lönar sig på sikt.