Finansiell profil

Kommunforskning i Västsverige

Kommunforskning i Västsverige har tagit fram en modell för ekonomiska jämförelser. Profilen beskriver var Hjo kommun befinner sig ekonomiskt och hur kommunen har utvecklats i förhållande till våra jämförelsekommuner.

Modellen innehåller fyra olika mått som är viktiga ur ett övergripande ekonomiskt perspektiv, dessa är:

  • Kontrollen över finansiell utveckling
  • Långsiktig handlingsberedskap
  • Kortsiktig handlingsberedskap
  • Riskförhållande

 

Under "Relaterade länkar " kan du läsa vidare om Hjo kommuns finansiella profil.

Kontakt

EkonomichefLennart Andersson 0503-350 39KontaktKontaktlista
Budget och redovisningsansvarigAnn-Charlotte Josefsson 0503-351 30Kontakt

Länkar