Budget och verksamhetsplan

Så här fungerar beslutsprocessen i Hjo kommun

Arbetet med kommande års budget påbörjas i mars med en framtidsdag kring utvecklingen i omvärlden, kommunens nuläge samt önskvärd utveckling kommande år. Under våren fastställer kommunstyrelsen planeringsförutsättningarna - PFÖ som anger vilka styrande dokument/områden som ska prioriteras kommande år. Utifrån detta får utskotten utredningsuppdrag som sedan presenteras på en gemensam måldag i början av september. Därefter påbörjas detaljbudgetarbetet i verksamheterna. Budget och verksamhetsplan fastställs slutligen av Kommunfullmäktige under november månad. Kommunstyrelsen fastställer skattesatsen i oktober.  

Hur är pengarna fördelade mellan de olika verksamheterna?

  1. Vård och Omsorg om äldre och funktionshindrade 35 kr
  2. Utbildning 35 kr
  3. Barnomsorg 11 kr
  4. Infrastruktur, skydd m.m. 7 kr
  5. Individ- och familjeomsorg 4 kr
  6. Kultur och fritid 4 kr
  7. Politisk verksamhet 2 kr
  8. Övrig verksamhet 2 kr