Budget- och verksamhetsuppföljning

Presentation av Hjo kommuns arbete med Budget- och verksamhetsuppföljning.

Delårsbokslut

Kommunen upprättar ett delårsbokslut där budget och verksamhetsuppföljning redovisas till kommunfullmäktige.  Delårsbokslutet avser årets åtta första månader samt innehåller även årsprognos. 

Månadsuppföljning

Utöver ovanstående redovisas löpande under året ekonomiska uppföljningar till kommunstyrelsen och dess utskott. Dessa uppföljningar är strukturerade utifrån ett verksamhetsperspektiv såsom, grundskola, äldreomsorg, turism etc. Månadsuppföljningen fokuserar på en prognos för hela året.

Under respektive årsflik hittar du ovanstående dokument

Kontakt

Ekonom Stina Lennartson 0503-351 36Kontakt
EkonomSusann Ingerhage 0503-351 43Kontakt
EkonomJosef Thorell 0503-350 92Kontakt
EkonomMaria Fredriksson 0503-351 37Kontakt

Länkar