Årsredovisningar

Varje år upprättas en årsredovisning för det gångna året.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens sammanfattade redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning.

Det övergripande syftet med årsredovisningen är att ge kommunfullmäktige, kommuninvånarna och även andra intressenter relevant information om utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Är du intresserad av äldre bokslut är du välkommen att kontakta oss på ekonomi.

Kontakt

EkonomichefLennart Andersson 0503-350 39KontaktKontaktlista
Budget och redovisningsansvarigAnn-Charlotte Josefsson 0503-351 30Kontakt
Ekonom Stina Lennartson 0503-351 36Kontakt