Arbetsmarknadsenhetens mål och vision

Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar efter ett lösningsfokuserat arbetssätt och ska särskilt arbeta för att ungdomar ska komma ut i sysselsättning.

Arbetsmarknadsenheten sätter deltagarna i främsta rummet och har som mål att bemöta varje individ med respekt och i varje möte arbeta på ett lösningsfokuserat arbetssätt, det vill säga se möjligheter och inte hinder. I förlängningen bidrar det till en social och ekonomisk vinning för personen och dennes familj och i sin förlängning kommunen. Alla kommunens invånare ska ses som en resurs och en gemensam angelägenhet att värna om.

Arbetsmarknadsenhetens mål är att särskilt verka för att möjliggöra för ungdomar i Hjo kommun att närma sig arbetsmarknaden.

 

 

Kontakt

Chef Individ-och familjeomsorgStein-Erik Norderhaug 0503-35217Kontakt
Samordnare ArbetsmarknadsenhetenPernilla Lundmark 0503-350 86Kontakt
Bitr. Samordnare ArbetsmarknadsenhetenStefan Fred 0503-35223KontaktBesöksadress

Skövdevägen 19


HandläggareMalin Bergström Johansson 0503-350 99Kontakt